Algemeen

Diwa creëert bewustzijn onder kansarme minderheden in Pakistan over de waarde van onderwijs en het belang van hygiëne.

Diwa ondersteunt basisonderwijs, gezondheidsonderwijs en vaardigheidstrainingen voor arme mensen in Pakistan, voor zowel mannen als vrouwen.

Diwa draagt bij aan trainingen van leerkrachten en lokale organisaties.
Om dit alles te bereiken werkt Diwa in nauwe samenwerking met lokale organisaties.

Doelstellingen

De doelstellingen van Stichting Diwa zijn:

  • Het stimuleren van toegang tot basisonderwijs en voorlichting over gezondheid en hygiene voor zowel mannen als vrouwen.
  • Het organiseren en stimuleren van vaardigheidstrainingen voor mannen en vrouwen om zo de mogelijkheden tot ander en beter werk te vergroten.
  • Het verhogen van het bewustzijn over het belang van onderwijs, hygiene en gezondheid.
  • Het bewustzijn vergroten over de culturele diversiteit van Pakistan in Nederland.

Beloningsbeleid

Stichting Diwa bestaat voor 100% uit vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning voor het werk dat ze doen.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording

Een verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording van Stichting Diwa vindt u in de jaarverslagen. Meer achtergrondinformatie en het meest actuele nieuws over de activiteiten van Stichting Diwa vindt u in de regelmatig verschijnende nieuwsbrieven.

Talen