Stichting Diwa


Stichting Diwa

Diwa betekent in het Punjabi „kleine lamp”. Het idee achter Diwa als naam van stichting, is licht te verspreiden door voorlichting en educatie in de levens van de arme en kansloze minderheden in Pakistan en ze zo een perspectief te geven op een betere en meer heldere toekomst.

Nieuwsbrief 12 en een Nieuwjaarsgroet, Stichting Diwa

December 2018

Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van Diwa’s ‘Skills Training Center’ activiteiten en delen we graag onze plannen voor 2019.

We introduceren ook graag een lid van ons Pakistaanse team. Lees zijn persoonlijke verhaal aan het einde van deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 11, Stichting Diwa

December 2017
Met deze elfde nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de voortgang van Diwa's onderwijs projecten in Pakistan. Dit jaar zijn we doorgegaan met de activiteiten te ondersteunen van het Centrum voor Vaktraining in Francisabad. Het is een centrum dat samen met lokale bewoners uit Francisabad is opgezet. Inmiddels bestaat het team in Pakistan uit een kleine groep gemotiveerde en deskundige medewerkers en leraren. We ondersteunen het lokale team in het opzetten van een eigen Pakistaanse Stichting in Pakistan.

Kerstgroet, Stichting Diwa

december 2016

Met deze kerstgroet willen we u ook dit jaar hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en bijdrage voor de onderwijsprojecten van Stichting Diwa.


Het is een jaar waarin veel is veranderd. Het steenbakkersproject is geëindigd en twee bestuursleden van Diwa hebben na ruim vier jaar trouwe dienst besloten te stoppen.

We zijn doorgegaan met het vaktrainingscentrum en zijn daar als Diwa heel direct, bijna dagelijks, bij betrokken.

Uitnodiging perenpluk

Graag nodig ik je uit om met ons peren te komen plukken op het mooie brabantse platteland, bij de familie van Vulpen.

De perenpluk is op zaterdag 24 september en begint om 11.00 uur 's ochtends met taart en koffie. Voor kinderen is er ook genoeg te beleven, in en rond de boomgaard! Rond een uur of vijf stoppen we en eten we een hapje.

Een deel van de opbrengst zal ten gunste komen aan het Vaktraining Programma van Stichting Diwa.

Het adres van de perenpluk is:

fam. E.J. van Vulpen
Engelsestoof 3
4261RA Wijk en Aalburg

met hartelijke groet,

Jan Dirk Schouten

Diwa Nieuwsbrief 10

Augustus 2016

Met deze tiende nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de voortgang van Diwa's onderwijs projecten in Pakistan onze donor- en bewustwordingsactiviteiten in Nederland.

Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest in Pakistan, die ook een ingrijpende invloed hebben gehad op ons Steenbakkers Educatie Project. Dit jaar zijn we begonnen met een nieuw Skills Training Center (centrum voor vaktraining) in de Christelijke wijk Francisabad in Gujranwala.

Diwa Nieuwsbrief 9

December 2015

door Jan Dirk Schouten, secretaris


Met deze negende nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de voortgang van Diwa's Steenbakkers Onderwijs Project, het nieuwe Skills Training Project en onze donor- en bewustwordingsactiviteiten in Nederland.


Eind vorig jaar zijn we in contact gekomen met een nieuwe donor die een nieuw project van Diwa wil sponsoren. Samen met hen hebben we nagedacht hoe we de bestaande schooltjes nog beter kunnen benutten, Zo hebben we het idee voor een skills training development centre ontwikkeld, samen met onze Partner PSTA in Pakistan. Met deze cursussen willen we de kansen vergroten voor de kinderen en jongvolwassenen om ander werk en beter werk te vinden. Meer hierover kunt u lezen in het artikel van Shahlla.

Verder hebben we dit jaar als bestuur besteed om Stichting Diwa te evalueren. Wat hebben we bereikt de afgelopen jaren en hoe kunnen we ons werk verder verbeteren en verdiepen?

De grootste donoractiviteit was dit jaar de Indiase/ Pakistaanse kookworkshop onder leiding van Grace Timmerman, op een bijzondere locatie in het hart van multicultureel Rotterdam. Meer hierover leest u in het artikel van Karin.

Tot slot wil ik u bedanken voor uw interesse en steun voor het werk van
Stichting Diwa, het afgelopen jaar.

Kookworkshop Pakistaans/Indiaas

SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN

Ontdek de geheimen van de Indiase en Pakistaanse keuken en ondersteun daarmee het Steenbakkers Onderwijsproject van Stichting Diwa.

Zie voor meer info: www.stichtingdiwa.nl Tijdstip: 24 april 2015, van 18.00 uur tot 22.00 uur Kosten: €40,- p.p. (incl. eten en drinken) Plaats: Het Zesde Geluk 1e Middellandstraat 52, 3014 BG Rotterdam Geef je op voor 18 april, mail of bel: info@stichtingdiwa.nl 06-412 846 89

Diwa Nieuwsbrief 8

December 2014

door Jan Dirk Schouten

Met deze achtste nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de voortgang van Diwa's Steenbakkers Onderwijs Project en onze donor- en bewustwordingsactiviteiten in Nederland.

Het is alweer even geleden dat de laatste nieuwbrief verscheen. Er is heel wat gebeurd het afgelopen jaar. Vier van onze bestuursleden zijn dit jaar vader en/of moeder geworden! De activiteiten van Diwa zijn ondertussen gewoon doorgegaan. De schooltjes draaien naar wens, mede door de inspanningen van de ‘oudercomités’ en de goede begeleiding door PSTA in Pakistan.

Diwa Nieuwsbrief 7

Door Karin Kreijkes, voorzitter

Met deze zevende nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de voortgang van Diwa's Steenbakkers Onderwijs Project en onze donor- en bewustwordingsactiviteiten in Nederland.

Het jaar 2013 is al weer bijna voorbij. We zijn blij dat we ook dit jaar weer mooie activiteiten konden ondernemen om het werk van Diwa in Nederland onder de aandacht te brengen. In deze nieuwsbrief vindt u daarvan een verslagje.

We zijn ook blij dat het werk in Pakistan door kon gaan. In 2013 bestond het project dat door Diwa werd gesteund uit het opknappen en bouwen van in totaal 10 schooltjes en uit het verzorgen van onderwijs voor de kinderen en trainingen voor de leraren. Shahlla Gill schrijft in deze nieuwsbrief een verslag van de activiteiten.

Talen