Projecten

Afgelopen projecten

Steenbakkers onderwijsproject 2011-2015

Het steenbakkers onderwijsproject is gestart in 2011, samen met een lokale partner in Pakistan. Het belangrijkste doel van het project was, om kinderen van steenbakkers onderwijs te geven en hen te leren lezen en schrijven.

Het project is uitgevoerd gedurende 2011-2015. Er zijn ouder-commissies samengesteld en getraind, o.a. om de schooltjes te monitoren. Het project kende een efficiënte aanpak. De eigenaren van de steenfabrieken stelden grond ter beschikking voor de schooltjes en Stichting Diwa financierde het onderwijs met schoolboeken, uniforms, salarissen voor de leraren en trainingen voor de leraren. Bij sommige steenfabrieken was het moeilijk, omdat eigenaren niet wilden meewerken aan onderwijs voor de arbeiders en hun kinderen.

Na een lange strijd door organisaties die zich inzetten voor de rechten van arbeiders, is kinderarbeid nu in Pakistan verboden, in het bijzonder in de provincie Punjab.

Begin 2016 is de regering van de Punjab in Pakistan begonnen met het nemen van sterke maatregelen tegen de kinderarbeid in steenfabrieken met de implementatie van de Punjab Government’s Ordinance 2016 for Child Labor in Brick Kilns.

De wet moet het uitroeien van kinderarbeid te waarborgen, maar ook de wet met betrekking tot de artikel 25-A van de grondwet van Pakistan, ten aanzien van de leerplicht voor kinderen (zelfs bij de steenovens) afdwingen.
Voor meer informatie, zie ook de volgende links:
http://www.punjablabour.gov.pk/file/The%20Punjab%20Gazette-The%20Punjab%...
https://www.dawn.com/news/1239687/brick-childrens-rights

Twaalf families zijn naar andere steenfabrieken verhuisd, in verschillende gebieden van de Punjab. De overige kinderen gaan nu allemaal naar overheidsscholen. Zij hebben allemaal een soort bankpas gekregen, waar de overheid een tegoed op stort van 2000 Rupees per 2 maanden. De overheid geeft 1000 Rupees per kind per maand aan alle kinderen die onderwijs hebben gevolgd op één van de schooltjes die door Diwa zijn gesteund en die nu naar overheidsscholen gaan.

Door de maatregelen van de overheid om kinderarbeid in steenfabrieken vanaf 2016 tegen te gaan, is het voor kinderen niet langer toegestaan om te werken in de steenfabrieken. De overheid voorziet nu in formeel onderwijs voor deze kinderen.

Dit betekent dat de belangrijkste doelstelling van het Steenbakkers onderwijs project is vervuld en dat het project daarom niet langer nodig is. Stichting Diwa is dan ook met het project gestopt.

Vaktrainingcentrum, Francisabad, Pakistan

Na positieve ervaringen met vaktrainingen voor jong-volwassen, is Stichting Diwa per 1 augustus 2016 een nieuw Skills Training Center gestart in Francisabad, Gujranwala.

Stichting Diwa heeft samen met de lokale gemeenschap en met de lokale kerk, een plek gevonden voor het vaktrainingscentrum. Het project wordt aangestuurd door een lokaal bestuur, begeleid door Stichting Diwa.

Voor het nieuwe Skills Training Center is voor Francisabad gekozen. In Francisabad is 99% van de bevolking Christelijk. Het is de grootste Christelijke plaats in Gujranwala. De meerderheid van de mensen zijn arm en werken in fabrieken, als steenbakkers, als schoonmakers en straatvegers of als winkelier. Er zijn veel scholen in de omgeving, maar er is geen enkel centrum voor vaktraining.

De bevolking is erg blij met het nieuwe centrum. Vooral bij de meisjes en jonge vrouwen is het vaktrainingscentrum in trek. Het is voor hen ook een beschermde omgeving met ruimte voor ontmoeting. Vrouwen en meisjes uit Francicabad en omgeving doen graag mee aan de training Coupeuse en/ of Schoonheidsspecialiste.

Aanbod Trainingen

De trainingen die aangeboden worden, leiden op tot coupeuse en schoonheidsspecialiste. Er worden trainingen aangeboden voor beginners en gevorderden. Daarnaast zijn er cursussen lezen en schrijven voor jonge volwassenen.

Na elke training coupeuse en schoonheidsspecialiste is er een korte driedaagse cursus marketing en sales.

Per training zijn er maximaal 25 deelnemers per keer. De trainingen duren 6 maanden. Elke 6 maanden start er dus een nieuwe groep met cursisten. De doelgroep bestaat uit (jonge) mannen en vrouwen, die gemotiveerd zijn om een vak te leren en die hier ook iets mee willen gaan doen. In het bijzonder komen (huis-)vrouwen en meisjes in aanmerking.

Ontmoeting, voorlichtingsavonden

Het Vaktrainingscentrum is ook een plaats maken waar de gemeenschap kan samenkomen. Zo worden er avonden voor vrouwen georganiseerd. Deze bijeenkomsten dienen om informatie te verschaffen over gezondheid, hygiëne, gezinsplanning, en maatschappelijke onderwerpen. Stichting Diwa begeleidt de bijeenkomsten en voorziet van materiaal, posters en flyers, speciaal ontwikkeld voor deze bijeenkomsten.

Het vaktrainingcentrum Francisabad is een centrum waar vooral vrouwen van profiteren. Ze leren een vak, waarmee zij hun levensomstandigheden in economische zin kunnen verbeteren. Daarnaast is het een plek voor ontmoeting en krijgen ze voorlichting over belangrijke zaken rond maatschappij en gezondheid. Het vaktrainingscentrum van Stichting Diwa wil graag bijdragen aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van de meisjes en vrouwen van Francisabad, zodat ze sociaal sterker worden en meer bewust van hun rechten in een door mannen gedomineerde maatschappij.

Extra activiteiten

Medisch Kamp Francisabad 2018

In 2018 willen Stichting Diwa graag een medisch kamp organiseren. Hier kunnen mensen uit Francisabad en omgeving gratis een persoonlijke medische check up krijgen met mogelijk een verwijzing naar het ziekenhuis. Ook wordt voorlichting gegeven met betrekking tot persoonlijke hygiëne en gezondheid.

Het Medisch Kamp wordt georganiseerd samen met professionele doctoren en verpleegsters, in samenwerking met lokale overheids-ziekenhuizen.

Veel mensen uit Francisabad en omgeving zijn ongeletterd en hebben eenvoudige banen. Met name vrouwen komen zelden bij een dokter. Vooral als het gaat om vrouwelijke en gynaecologische kwalen gaan veel vrouwen niet snel naar de dokter, zeker als het ook nog een mannelijke dokter betreft.

Daarnaast kampen veel mensen met ziektes, zoals Hepatitis B & C die worden overgedragen door gebrekige hygiëne en slecht drinkwater. Veel mensen weten niet of ze al geïnfecteerd zijn met Hepatitis. Daarnaast kampen veel mensen met een slechte gezondheid, hoge bloeddruk, suiker etc. door onder andere een verkeerd voedingspatroon.

In een medisch kamp krijgen mensen voorlichting en medische begeleiding. Ervaring leert dat zulke bijeenkomsten zeer nuttig zijn en erg gewild.

Talen