Uw Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen opslaan met toestemming van de persoon, deze gegevens mogen alleen voor het doel worden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn en niet aan derden worden gegeven.

Wij hebben van u persoonsgegevens opgeslagen, namelijk in de lijst met personen die van ons de nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Deze gegevens bestaan uit uw voornaam, uw achternaam en uw e-mail adres. U heeft deze gegevens destijds aan ons verstrekt door in te tekenen op een lijst tijdens een van onze activiteiten of door u via onze website op de nieuwsbrief te abonneren.

Hierbij verklaren wij dat wij deze gegevens uitsluitend zullen gebruiken voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft, namelijk voor het verzenden van de nieuwsbrief per e-mail. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken.

Wilt u dat uw gegevens worden verwijderd uit deze lijst, dan kunt u onderstaande link aanklikken. Uw gegevens worden dan automatisch verwijderd (en u ontvangt dan ook niet meer de elektronische nieuwsbrief).

Wilt u meer over dit onderwerp lezen, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Privacy Statement92.47 KB

Talen