Diwa Nieuwsbrief 4

door Jan Dirk Schouten Met deze vierde nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de voortgang van Diwa's Steenbakkers Onderwijs Project. Meer hierover leest u in het artikel van Arno Louws. De activiteiten van Stichting Diwa in Nederland hadden de afgelopen tijd niet alleen als doel om het broodnodige geld te verzamelen voor het Steenbakkers Onderwijs Project, maar ook om de inspireren en Pakistan en haar bewoners wat dichter bij de mensen in Nederland te brengen. Verder aandacht in deze nieuwsbrief voor het komende Pakistan Zomerfeest, komende 12 juli. Dit feest wordt georganiseerd in samenwerking met studenten vrijetijdsmanagement van de Hogeschool Rotterdam! En tot slot, voor iedereen die geïnteresseerd is om Pakistan en ons Steenbakkersproject te bezoeken, Avanta organiseert een Pakistanreis, onder de leiding van onze voorzitter, Karin Kreijkes! Het belooft een prachtige reis te worden! Lees meer hierover: http://avantareizen.molenwater.nl/reisaanbod/reis:-9-dagen-hoge-himalaya...

Voortgang Steenbakkers Onderwijs Project Stichting Diwa steunt sinds begin 2011 het Steenbakkers Onderwijs Project van PSTA, onze lokale partner in Pakistan. Er zijn tien basisscholen gestart; schoolmeubilair, materialen en computers zijn aangeschaft. Afgelopen jaar hebben 415 kinderen uit steenbakkersgezinnen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar onderwijs ontvangen. In april 2012 zijn ze overgegaan naar het tweede jaar. Daarnaast hebben 140 jongvolwassenen alfabetiseringslessen gevolgd. Ook is door PSTA gewerkt aan bewustwording op het gebied van gezondheid en hygiëne. Stichting Diwa gaat door met ondersteunen van de scholen van PSTA. Dit jaar wordt opnieuw een bijdrage geleverd aan de salariskosten van de leraren. Daarnaast zijn er een aantal zaken die extra aandacht vereisen zoals de hygiëne op de scholen. Sommige scholen hebben geen toilet en een aantal scholen kunnen wel een likje verf gebruiken. Hiervoor en voor onder andere het organiseren van een schoolreisje voor de kinderen zijn we een programma aan het samenstellen in samenwerking met PSTA. We hopen dat u het project ook blijft steunen. Dit kan door een bedrag over te maken op bankrekening 157 078 493 van Stichting Diwa te Rotterdam, onder vermelding van: 'Steenbakkers Onderwijs Project'.

Samen eten

Eind vorig jaar hielden we een presentatie op basisschool de Hildegaert in Rotterdam en we vroegen de kinderen waar ze aan dachten bij het land Pakistan. Veel kinderen kenden het land van oorlog, gevechten, onderdrukking van vrouwen en van watersnood. Eén jongetje wist te vertellen dat Pakistan prachtige natuur kent en één van de hoogste bergen in de wereld heeft, de K2. Pakistan is een mooi land dat veel meer te bieden heeft dan terroristen en corruptie. Het is een gebied met een indrukwekkende historie en een grote culturele rijkdom. Er wonen veel verschillende etnische groepen en de mensen die er wonen spreken veel verschillende talen. Wat de meeste mensen bezighoudt heeft weinig te maken met politiek of terrorisme. De familie staat centraal. Er moet hard gewerkt worden om alle monden van de familie te voeden. Belangrijke gebeurtenissen spelen zich af rond geboorte, huwelijk en dood. Samen eten speelt bij deze gebeurtenis een een belangrijke rol. Grace leert ons hoe het moet Eind vorig jaar hadden we onze eerste kookcursus Pakistaans/ Indiaas, onder de professionele en bezielende leiding van Grace Timmerman. Het was een avond hard werken en daarna genieten van de heerlijke hapjes! Dit jaar zijn we van plan een vervolg aan deze cursus te geven.

Pakistan Zomerfeest!

Tijd voor een zomerfeest!
Studenten van de Nathalie, Visrolda, Lisanna, Sharoepa, Mauricia, Amy en Lizanne. organiseren deze zomer een zomerfeest voor Stichting Diwa!  Zeven enthousiaste meiden van de opleiding Vrijetijdsmanagement zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van het zomerfeest dat op 12 juli zal plaatsvinden in de tuin van de Zweedse kerk in Rotterdam. Zij doen dit in het kader van hun studie en van de doelstelling van Stichting Diwa om een brug te slaan tussen de Nederlandse en de Pakistaanse cultuur. Het doel van het zomerfeest is om meer bekendheid voor de Pakistaanse cultuur onder de jongeren in Rotterdam te bereiken. Naast jongeren zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Nederland en Pakistan zijn totaal verschillende landen met totaal verschillende culturen. We kunnen veel van elkaar leren en aan elkaar laten zien. Wat gaan we zien op het zomerfeest? Pakistaanse muziek, dans en kleding, verder hapjes, drankjes en natuurlijk leuke verrassingen. Ook de Nederlandse cultuur zal niet ontbreken...! We hopen veel Pakistaanse en Nederlandse jongeren en anderen te ontmoeten op het zomerfeest, zodat er een leuke uitwisseling kan plaatsvinden! De studenten zullen deze avond, en alles wat eraan vooraf gaat, in goede banen leiden; de aankleding, het programma, de uitnodigingen, de financiën, etc. Lees gauw de uitnodiging om meer over het zomerfeest te weten te komen, of volg de voorbereidingen op facebook: http://www.facebook.com/pakistanzomerfeest.stichtingdiwa. Vergeet niet te ’liken’ en te komen natuurlijk! Nathalie, Visrolda, Lisanna, Sharoepa, Mauricia, Amy en Lizanne. Moesson Kinderen spelen in de regen in de hoofdstad Islamabad In Pakistan begint het jaarlijkse regenseizoen weer binnenkort in juli. Dat betekent dat het de komende maanden bijna onafgebroken gaat regenen. De temperatuur is hoog, 40-45 graden overdag. Alles is vochtig er zijn veel muggen en vliegen en mensen krijgen allerlei kwalen en problemen, zoals diarree en infecties aan de huid en de ogen. Met de gebruikelijke problemen in Pakistan, zoals een gebrek aan gas en elektriciteit en hoge voedselprijzen erbij, is het leven in Pakistan voor de meeste mensen ronduit zwaar tijdens de moesson. Brommer in de ondergelopen straten Ik vroeg Raheel, de veldmedewerker van PSTA, hoe hij zijn dagelijks werk kan doen met zoveel wateroverlast. Dat is niet gemakkelijk, maar met de motorfiets kom je toch een heel eind. Eén keer reed hij per ongeluk in het open rioolsysteem naast de weg. Gelukkig kon hij zijn brommer nog net redden.

Languages