Voortgang Steenbakkers Onderwijs Project


Stichting Diwa steunt sinds begin 2011 het Steenbakkers Onderwijs Project van PSTA, onze lokale partner in Pakistan. Er zijn tien basisscholen gestart; schoolmeubilair, materialen en computers zijn aangeschaft. Afgelopen jaar hebben 415 kinderen uit steenbakkersgezinnen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar onderwijs ontvangen. In april 2012 zijn ze overgegaan naar het tweede jaar. Daarnaast hebben 140 jongvolwassenen alfabetiseringslessen gevolgd. Ook is door PSTA gewerkt aan bewustwording op het gebied van gezondheid en hygiëne.

Stichting Diwa gaat door met ondersteunen van de scholen van PSTA. Dit jaar wordt opnieuw een bijdrage geleverd aan de salariskosten van de leraren. Daarnaast zijn er een aantal zaken die extra aandacht vereisen zoals de hygiëne op de scholen. Sommige scholen hebben geen toilet en een aantal scholen kunnen wel een likje verf gebruiken. Hiervoor en voor onder andere het organiseren van een schoolreisje voor de kinderen zijn we een programma aan het samenstellen in samenwerking met PSTA.

We hopen dat u het project ook blijft steunen. Dit kan door een bedrag over te maken op bankrekening 157 078 493 van Stichting Diwa te Rotterdam, onder vermelding van: 'Steenbakkers Onderwijs Project'.

Languages