Diwa Nieuwsbrief 6

door Jan Dirk Schouten

Met deze zesde nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de voortgang van Diwa's Steenbakkers Onderwijs Project en onze donor- en bewustwordingsactiviteiten in Nederland.

Dit jaar staat in het teken van het opknappen van de schooltjes voor de Steenbakkers en het bouwen van vier klaslokalen en toiletten. Een aantal schooltjes is niet meer dan een boerenschuur waarin koeien hebben gestaan. Vaak zijn de schooltjes ook te klein en kan maar een klein aantal kinderen naar school gaan, terwijl veel méér kinderen dat ook zouden willen. Door de schooltjes op te knappen en door de capaciteit van vier schooltjes te vergroten, hopen we een bijdrage te doen aan de duurzaamheid van de schooltjes, zodat ze op termijn zelfstandiger functioneren.

We doen dit weer in samenwerking met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen ondersteunt kleine initiatieven in ontwikkelingshulp met hun expertise. Bij elke euro die aan het project gegeven wordt, doneert Wilde Ganzen zelf 30 cent.

In het "project van de week" vraagt Wilde Ganzen dit jaar een hele week aandacht voor het Steenbakkersproject op televisie! De uitzending is gepland op zaterdag 24 augustus, Ned 2 rond 11:29 uur; herhaling op zondag 25 augustus, Ned 2, rond 11:59 uur.

Eén van de reizigers die samen met reisorganisatie Avanta ons project in Pakistan hebben bezocht (zie onze vorige nieuwsbrief), blijkt over speciale film- en edit-vaardigheden te beschikken. Ze heeft een film gemaakt, die vertoond is op een speciale Diwa-filmavond op 23 mei 2013 in Rijssen. Meer hierover in het verslag van Margreet Oberink.

Vorige maand bezocht Shahlla, ons bestuurslid, haar familie en het steenbakkersproject in een gespannen Pakistan. Een verslag van haar bezoek vindt u in het artikel "Bezoek aan Pakistan – voortgang Steenbakkers Onderwijs Project".

Verder stelt in "gezicht achter Diwa" Arno Louws zich voor. Arno is verantwoordelijk voor ons sponsorenbeleid en is door zijn werk in Afrika ervaringsdeskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

En vergeet vooral niet om onze activiteitenagenda te lezen voor al onze leuke en interessante activiteiten de komende tijd!

Bezoek aan Pakistan – voortgang Steenbakkers Onderwijs Project

door Shahlla Gill

Op 6 april 2013, vroeg in de ochtend, arriveerden mijn zoontje Gijs van anderhalf jaar en ik op Lahore Airport, waar mijn broer op me wachtte. Het was warmer dan ik verwacht had. Voordat we naar Gujranwala vertrokken, ongeveer 70 kilometer rijden, bezochten we eerst nog het kantoor van PSTA in Lahore.

Toen we na een uur rijden arriveerden bij mijn ouderlijk huis, zaten daar alle familieleden ongeduldig te wachten op ons, en in het bijzonder op Gijs, die mijn familie alleen nog maar via Skype had ontmoet. Ik was ook heel blij om mijn familie weer terug te zien na twee en een half jaar. We hadden een geweldige tijd met onze familie. Het was verbazingwekkend om te zien hoe Gijs ze ontmoette met een mooie glimlach en meteen bij iedereen op schoot zat. Hij was erg blij.

Aanval op Francisabad

Een week voordat we arriveerden was er grote spanning in Gujranwala. Er was een gevecht tussen een groep moslims en christenen uit Francisabad, een christelijke nederzetting in Gujranwala.

Een Imam van een nabijgelegen dorp had onenigheid met een christelijke jongen die naar zijn oordeel te luid christelijke muziek speelde in zijn tuk-tuk. De Imam die met de tuk-tuk reisde vroeg de jongen om de muziek af te zette. De jongen zette de muziek uit, maar na een tijdje zette hij de muziek toch weer aan. De Imam vroeg de tuk-tuk te stoppen, stapte uit en begon de jongen te slaan. Daarna ging de Imam terug naar zijn dorp en zei tegen de mensen dat de christelijke jongen de Islam lasterde. De mensen werden boos, deden geen navraag naar de juistheid van de woorden van de Imam, gingen naar Francisabad en vielen daar de christelijke gemeenschap aan en vernielden alle winkels waarvan de eigenaren christen waren. Doordat christenen hun kerk verdedigden werd voorkomen dat ook die in de brand werd gestoken. De Imam is naar de politie gegaan om een "blaspheming report" (een melding aangaande laster van de Islam) op te stellen tegen de christelijke jongen, maar de politie aarzelde en wilde het rapport niet schrijven.

De christenen uit Franscicabad waren erg boos over de actie van deze Imam en hebben daarna ook winkels van moslims vernield in Francisabad. Hoge ambtenaren van de politie raakten betrokken bij deze zaak en hebben het probleem opgelost door middel van dialoog. Er zijn "peace committees" (commissies voor vrede) opgericht in Francisabad en in het nabijgelegen dorp. De politie waarschuwde echter de christenen van Fracisabad om zelf goed op hun veiligheid te letten, omdat de moslimgroep connecties zouden hebben met de Talibaan.

Verkiezingen 2013

Op 11 May 2013 waren er verkiezingen in Pakistan. Overal werden er campagnes gehouden voor de verschillende partijen. Er was een grote strijd gaande tussen twee partijen, de "Muslim League Nawaz group" (PML-N) en "Tehrik-e-Insaaf party" van voormalig cricketer Imran Khan. Jonge mensen zijn erg enthousiast over Imran Khan en steunen hem actief. Hij is liberaal en was zelfs getrouwd met een Joodse vrouw. Ze geloven dat hij werkelijk verandering kan bewerkstelligen in Pakistan. Ze hopen dat Imran Khan het land kan leiden met nieuwe en positieve vooruitzichten. Op 11 mei was echter PML-N de winnende partij. Dit had niemand verwacht! Zo lijkt het altijd te moeten gaan in Pakistaanse politiek. Je weet nooit wie zal gaan winnen. Maar wellicht kan de PML-N ook goede dingen doen voor het land en de mensen. De laatste keer dat de PML-N in de regering zat hebben ze ook goede dingen voor het land gedaan: ze verbeterden de infrastructuur in Pakistan en Pakistan werd een kernmacht. Alleen zaken met betrekking tot religie liggen gevoeliger tijdens de regering van PML-N. Christenen hadden het echt zwaar, er gebeurden slechte dingen met Christenen. Het gebeurde dat mensen en hun huizen werden verbrand tijdens het regime van deze partij. Ik hoop en bid dat deze keer de christenen veilig zullen zijn. God zegene de mensen van Pakistan!

Schoolbezoek


De eerste week van mei bezocht ik een aantal steenbakkersschooltjes in Gujranwala. Ik was blij om de verbeteringen te zien. De kinderen zagen er schoon uit, droegen nette uniformpjes en zaten aan tafels. De muren van hun schooltje/klaslokaal waren versierd met zelfgemaakte tekeningen. De kinderen waren enthousiast over hun studie en vinden het leuk om naar school te gaan.

Toen ik het lokaal binnenkwam stonden alle leerlingen op en zeiden “welcome and good afternoon”. Ze zongen gedichten voor me in het Urdu en het Engels. Een meisje vroeg om op schoolreis te gaan, naar een groot park in de stad. In de komende weken organiseert PSTA een schoolreisje, samen met de andere schooltjes.


Ik bezocht ook de schooltjes waar binnenkort een lokaal en toiletten worden gebouwd. Dit jaar financieren we met hulp van Wilde Ganzen de bouw van vier schooltjes met toiletten. De schooltjes zijn op dit moment erg klein en de muren en daken zijn in slechte conditie. De daken lekken water op regenachtige dagen. Sommige schooltjes zijn oude koeienstallen zonder deur waar de bijen en vliegen nog rondvliegen.

De leraren zijn tevreden en krijgen regelmatig trainingen van PSTA. De meeste onderwijzers zijn vrouw. Een van de onderwijzers vertelde me dat ook zijzelf mensen motiveren om hun kinderen naar school te zenden. De gebiedscoördinator bezoekt de schooltje regelmatig en ondersteunt en faciliteert de leraren en oudercomitévergaderingen.

De oudercomités zijn erg actief. Ik ontmoette leden van een van de oudercomités, een man en een vrouw. Ze zijn erg betrokken bij de schoolzaken, zoals de openings- en sluitingstijden van de school, het controleren of de onderwijzer aanwezig is en het rapporteren aan de PSTA-supervisor over de schoolactiviteiten. Ze zijn erg blij met de schooltjes op hun stenenfabrieken.

Soms is het moeilijk om de schooltjes te runnen. De president van de vereniging van steenfabriekseigenaren is een problematische en moeilijke man. Hij is terughoudend om een school te openen bij zijn steenoven. Volgens hem heeft onderwijs geen zin en betekenis voor de steenbakkers. Door de kinderen van de steenbakkers naar school te sturen wordt zijn arbeid vernietigd. De PSTA heeft verschillende ontmoetingen en gesprekken met hem gehad, maar hijzelf wil geen school op zijn terrein.

Positief is dat andere leden van de vereniging van steenfabriekseigenaren wel gemotiveerd zijn en schooltjes toelaten bij hun fabriek. De steenfabriekseigenaren willen alleen geen gecombineerde school op bijvoorbeeld 3 of 4 steenfabrieken. Ze hebben allemaal hun eigen grenzen en zelfs kinderen is het niet toegestaan om naar andere steenfabrieken te gaan op 5-10 minuten afstand. Daarom zijn er op dit moment 6 van onze schooltjes in het gebied Rahwali in Gujranwala.


Rahwali in Gujranwala is een concentratie aan steenfabrieken. Elke kilometer is er weer een nieuwe steenfabriek. Nog steeds zijn er veel kinderen die niet naar school gaan en hun ouders helpen met het stenen maken of in het huishouden. PSTA vertelde me dat ze veel moeite doen om de mensen te motiveren om hun kinderen naar school te zenden. Diwa wil de schooltjes nog een paar jaar langer ondersteunen totdat de schooltjes op eigen kracht verder kunnen. We hopen dat de komende jaren steeds meer kinderen profijt zullen hebben van dit project.

Filmavond Rijssen

Wij, Anneke en Margreet, reizigers van Avanta, hebben een filmavond georganiseerd over onze bijzondere reis door Pakistan.


Het idee om geld op te halen voor stichting Diwa ontstond tijdens het projectbezoek aan de werkvelden van Diwa. Het was mooi om met eigen ogen te zien, hoe de kinderen gratis onderwijs ontvangen. De stichting Diwa maakt dit mogelijk. Wij wilden onze ervaringen delen met onze familie, vrienden, collega's, kennissen en andere belangstellenden. Via een uitnodiging hebben wel 50 mensen deze avond bezocht.


Er was veel aandacht voor de presentatie over het werk van stichting Diwa en de video over deze reis. Ook de Pakistaanse thee en hapjes vielen goed in de smaak bij het publiek. Tijdens deze avond werd er een collecte gehouden. U raadt het niet, maar de opbrengst was ruim 380 euro. Een leuke bijkomstigheid is dat het met 30% wordt vermeerderd door Wilde Ganzen. De totale opbrengst is daardoor 495 euro.

Over deze gezellige Diwa-avond hebben we veel positieve reacties gehad. Eén daarvan: "Heel indrukwekkend, de reis, maar vooral ook die kinderen bij de steenfabriek... Geweldig dat ze nu naar school kunnen!"

Het gezicht achter Diwa (4)


Hallo, mijn naam is Arno Louws. Ik ben sinds de oprichting bij Stichting Diwa betrokken. In het verleden heb ik in enkele landen in Afrika gewoond en gewerkt. Op dit moment ben ik in Nederland werkzaam bij een organisatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Ik ben graag in Afrika. Het leven heeft daar een andere vorm dan het leven in Nederland, en door dit verschil ervaar ik het leven bewuster. Daarnaast is het leven in Afrika minder gemechaniseerd en gemoderniseerd dan in Nederland, waardoor ik in Afrika meer vitaliteit ervaar. In Afrika is wel meer armoede. Dit komt mede doordat in veel Afrikaanse landen elites macht en de economische middelen naar zich toe halen en daarmee onttrekken aan grote groepen van de bevolking.

Behalve politieke spanningen in de regio, zijn concentratie van macht en geld ook belangrijke factoren in Pakistan. Dit krijgt in het bijzonder problematische vormen wanneer mensen uit minderheidsgroepen gebruikt en uitgebuit worden ter verrijking van anderen.

Enerzijds gaat het om een acceptatie van het leven zoals dat zich voordoet en van de tekorten die daarbij horen, maar daarnaast is het ook goed om te proberen armoede en onrecht te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door toegang tot onderwijs mogelijk te maken voor hen die deze toegang niet hadden. En eigenlijk wil je meer doen dan alleen zorgen dat enkele mensen het iets beter krijgen en tegelijkertijd de maatschappelijke status quo in stand blijft. Ik hoop ook dat onderwijs en bewustwording op termijn elementen kunnen zijn in een structurele verandering binnen de samenleving. Ik ben verheugd dat Stichting Diwa hier op haar eigen wijze aan kan bijdragen.

Activiteitenagenda

Zet de volgende activiteiten in je agenda:

Workshop fluiten maken/ Luthers Bruiloft

datum: zondag 7 juli 2013
tijdstip: de dienst begint om 10:30 uur met aansluitend het Luthers Bruiloft (bij mooi weer in de tuin van de Andreaskerk).
plaats: Andreaskerk, Heer Vrankestraat 51, 3036 LB Rotterdam


Tijdens de sluiting van het seizoen van de Lutherse Gemeente in Rotterdam organiseert Diwa een workshop fluiten maken voor kinderen (en mensen die zich nog kind voelen!) onder de leiding van fluitenmaker en muzikant Alon Treitel. Alon kwam naar Nederland om bansuri (indiase bamboefluit) te studeren in onze wereldstad Rotterdam en heeft daarna de kunst van het bansuri maken in India geleerd.

Verder zijn er nog veel meer leuke activiteiten tijdens het Luthers Bruiloft, georganiseerd door leden van de Lutherse Gemeente. Er zijn allerlei lekkere zelfgemaakte hapjes, een Oostenrijkse en Franse wijnenproeverij en het schilderen van de zolder voor kinderen onder de bezielende leiding van een kunstenaar.

Je bent van harte welkom om dit einde van het Luthers Seizoen en deze leuke activiteiten samen met ons te vieren!

Cricket Match Nederland – Pakistan/ Witte de With Festival

datum: zaterdag 14 september 2013
tijdstip: vanaf 14:00 uur tot een uur of 20:00 uur
plaats: het sportplein, naast de Scots International Church, Schiedamsevest 121, Rotterdam
(let op! Vanwege het Witte de With Festival wordt het druk in de stad. Het is aan te bevelen om met openbaar vervoer te komen of je auto iets buiten het centrum te parkeren.)

Samen met de Scots International Church organiseert Diwa een cricketmatch tijdens het Witte de With Festival op zaterdag 14 september aanstaande. Iedereen die sportief is aangelegd dagen we uit mee te komen spelen! Ook voor niet sportieve mensen is er genoeg te doen.

Tijdens en na de match wordt de dholki gespeeld, een Pakistaanse drum en zijn er lekkere Pakistaanse hapjes en drankjes. In de aangrenzende Witte de Withstraat, het culturele centrum van Rotterdam, is er ook van alles te doen en te ervaren, zie http://festivalwww.nl/

Als het regent is er binnen, in de benedenzaal van de Scots Church een alternatief programma met onder andere een cursus Bhangra (Pakistaanse Dans).

Geef je bij voorkeur van tevoren op voor de cricketmatch via info@stichtingdiwa.nl of bel 06 412 846 89

Peren plukken in Brabant

datum: zaterdag 5 oktober 2013
tijdstip: vanaf 11:00 uur
plaats: Wijk en Aalburg


Kom peren plukken in het mooie landelijke Wijk en Aalburg bij de familie Van Vulpen. Vanaf 11:00 uur worden we ontvangen met zelfgemaakte taart en thee of koffie (de taart van Marleen van Vulpen-Hogendoorn alleen al is een omweg waard!). Na de perenpluk, rond een uur of vijf gaat de barbecue aan. Een deel van de opbrengst van de perenpluk zal ten dienste komen van het Steenbakkersproject van Stichting Diwa.

Geef je wel even van tevoren op! Via info@stichtingdiwa.nl of bel 06 412 846 89

Indiase en Pakistaanse Kookworkshop – deel 2

Word ingewijd in de geheimen van de Indiase en Pakistaanse keuken! De cursus staat weer onder de bezielende leiding van de Indiase kokkin Grace Timmerman. Deze kookworkshop is een vervolg op de eerste workshop, maar is ook als losse workshop aan te bevelen!

De opbrengst van deze avond gaat naar het Steenbakkers Project van Stichting Diwa.

Tijd en plaats zijn nog niet bekend, maar we zullen kort na de zomer een uitnodiging per mail verzenden.

contactgegevens Stichting Diwa:
Stichting Diwa
Coolhaven 148a
3024 AL Rotterdam

telefoon: +31 (0)6 412 846 89
kvk: 244 82441
bankrekening: 157 078 493
IBAN code: NL79 RABO 0157 0784 93
SWIFT/BIC code: RABONL2U

Stichting Diwa heeft een ANBI-status. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belastingen.

e-mail: info@stichtingdiwa.nl
website: www.stichtingdiwa.nl

Talen