Diwa Nieuwsbrief 9

December 2015

door Jan Dirk Schouten, secretaris


Met deze negende nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de voortgang van Diwa's Steenbakkers Onderwijs Project, het nieuwe Skills Training Project en onze donor- en bewustwordingsactiviteiten in Nederland.


Eind vorig jaar zijn we in contact gekomen met een nieuwe donor die een nieuw project van Diwa wil sponsoren. Samen met hen hebben we nagedacht hoe we de bestaande schooltjes nog beter kunnen benutten, Zo hebben we het idee voor een skills training development centre ontwikkeld, samen met onze Partner PSTA in Pakistan. Met deze cursussen willen we de kansen vergroten voor de kinderen en jongvolwassenen om ander werk en beter werk te vinden. Meer hierover kunt u lezen in het artikel van Shahlla.

Verder hebben we dit jaar als bestuur besteed om Stichting Diwa te evalueren. Wat hebben we bereikt de afgelopen jaren en hoe kunnen we ons werk verder verbeteren en verdiepen?

De grootste donoractiviteit was dit jaar de Indiase/ Pakistaanse kookworkshop onder leiding van Grace Timmerman, op een bijzondere locatie in het hart van multicultureel Rotterdam. Meer hierover leest u in het artikel van Karin.

Tot slot wil ik u bedanken voor uw interesse en steun voor het werk van
Stichting Diwa, het afgelopen jaar.

Voortgang van het Steenbakkkers Onderwijs Project

door Shahlla Gill

Het steenbakkers onderwijs project verloopt goed, ongeveer 300 steenbakkerskinderen nemen deel aan het onderwijsprogramma in de 9 schooltjes die door Diwa zijn opgezet in Gujranwala, Pakistan. (Met het bouwen van vier nieuwe schoolgebouwtjes, zijn twee schooltjes samengevoegd tot een school met twee lokalen.) Meer dan de helft van de leerlingen (52%) is meisje.

De meeste studenten gaan regelmatig naar school. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de oudercommissies om na te gaan of alle leerlingen trouw en regelmatig naar school gaan en de ouders en de kinderen te motiveren dit te doen.

Dit jaar kregen de studenten nieuwe boeken, schrijfgerei en uniformen en ook zijn er twee cursussen georganiseerd door PSTA (onze partner in Pakistan) voor de onderwijzers om meer te leren over leermethodes en het toepassen van deze methodes. De leraren maken gebruik van een interactieve kindgerichte leermethode om ze voor te bereiden voor hun examen.

Hoewel de schooltjes goed functioneren, zijn er toch ook een aantal moeilijkheden. Er is sprake van uitval halverwege het schooljaar doordat kinderen samen met hun ouders verhuizen naar een andere steenfabriek of doordat de kinderen hun ouders weer moeten helpen met het stenenbakken of met hulp in het huishouden.

PSTA krijgt het soms voor elkaar dat ouders hun kinderen toch weer naar school sturen. In het geval van verhuizing lukte dat niet. Wel zijn er ook dit jaar weer nieuwe kinderen bijgekomen van nieuwe gezinnen die zijn komen werken bij de steenfabrieken.

Ook gaat het leerproces in de steenbakkersschooltjes langzamer dan bij schooltjes in dorpen of in landbouwgemeenschappen. Het slechte, vaak perspectiefloze thuisklimaat waarin de kinderen moeten leven maakt het voor hen moeilijk om te leren en zich te ontwikkelen.

kind-gerichte leermethode

De onderwijzers van de 9 schooltjes maken gebruik van kindgerichte leermethodes. Door dicht bij de belevingswereld te blijven van de steenbakkerskinderen, door middel van verhalen, gebaseerd op het dagelijkse leven en dagelijkse ervaringen, wordt leren voor deze kinderen meer uitdagend en interessant.

De langzaam lerende kinderen worden door de onderwijzer actief bij de groep betrokken.

Dit jaar betalen de steenbakkers iets meer voor hun onderwijs.. De contributie is dit jaar 70 PKR (Pakistani Rupees, 1 Euro is ongeveer 120 PKR) ten opzichte van 20 PKR vorig jaar. Hiermee kan 35% van het salaris van de leraar worden betaald, dat 10% hoger is dan vorig jaar.

Skills Training Project

In maart 2015 is Stichting Diwa gestart met een nieuw project, een centrum voor vaardigheidstrainingen, voor jongens en meisjes van 15 jaar en ouder. Het was de bedoeling dat het project al startte in december 2014, maar door een terroristische aanval op een school in Peshawar, waar honderden doden en gewonden vielen, werden alle scholen in Pakistan gesloten voor twee maanden.


Het doel van het project is om de kansarme jong volwassenen (steenbakkers en minderheden uit de omgeving van de schooltjes) praktische vaardigheden bij te brengen, zodat ze in staat zijn om op een nette en waardige manier iets bij te dragen in het onderhoud van hun families. Dit jaar is begonnen met het aanbieden van 4 cursussen; een cursus elektra, kleermaker, schoonheidsspecialist en borduurwerk/ machineborduurwerk.

Het lopende project verloopt succesvol, de jongens en meisjes zijn erg gemotiveerd en gedreven om de cursussen te volgen en zo beroepsvaardigheden te leren. Tot nu toe zijn er 15 a 16 studenten per cursus betrokken. Een cursus duurt ongeveer 3 maanden, waarna de cursus opnieuw start. Alle vier de cursussen worden tegelijkertijd gehouden in de vier nieuw gebouwde schoolgebouwtjes.


Het grootste succes van dit project is dat veel van de kinderen die een cursus hebben afgerond inmiddels werk hebben gevonden als helper of assistent bij kledingmakers of elektriciteitswinkels. De meeste vrouwen die de cursus schoonheidsspecialiste hebben gevolgd, bieden hun service aan in de omgeving en kunnen zo iets bijdragen aan hun families. De kledingmakerscursus is ook lucratief voor de vrouwen die de cursus hebben afgerond. Ze hebben nu vaardigheden geleerd waarmee ze ook thuis iets kunnen bijverdienen.

Door de positieve ontwikkeling van dit project heeft onze donor laten weten dat ze het programma voor vaardigheidstrainingen ook volgend jaar weer wil steunen.

Er is gebleken dat er veel vraag is naar een computercursus, basisvaardigheden en reparatie. Deze cursus is aan het aanbod voor volgend jaar toegevoegd, voor zowel jongens als meisjes.

Ook belangrijk is dat PSTA geslaagde studenten zal helpen om werk te vinden, door ze te verbinden met de arbeidsmarkt.

Indiase en Pakistaanse Kookworkshop – deel 2

Op 24 april was het zover, 15 deelnemers ontdekten de geheimen van de Indiase / Pakistaanse keuken o.l.v. Grace Timmerman. Grace heeft al vaker een kookworkshop voor Stichting Diwa verzorgd en zij doet dat met veel enthousiasme.


Met behulp van o.a. allerlei kruiden maakten de deelnemers de lekkerste gerechten, die zij vervolgens zelf mochten opeten. Garam massala, kabaab curry, kara kulambu, roti, raita,vermicelli pudding.. het was teveel om allemaal te onthouden, zeker omdat er ook nog bij-gekletst moest worden ondertussen.. daarom kregen alle deelnemers een receptenboekje mee naar huis, met daarin alle ingrediënten en de recepten. Het was een hele gezellige en leerzame avond met aan het einde een heerlijke maaltijd.


De locatie was deze keer een heel bijzondere: kookwinkel Het zesde geluk, aan de 1e Middellandstraat in Rotterdam. De eigenares van de kookwinkel, Jinai Looij, geniet er van om culturen bij elkaar te brengen, bij voorkeur door gezamenlijke maaltijden. Haar winkel leende zich dan ook goed voor deze activiteit. We zijn Jinai dan ook dankbaar dat zij haar winkel ter beschikking wilde stellen. De deelnemers kwamen overal vandaan, Amsterdam, Rotterdam en zelfs helemaal uit Rijssen. We hopen de workshop in de toekomst nog een keer te herhalen!

International Women Day 2015

by Shahlla Gill

Op 'International Women Day', 8 Maart 2015, organiseerde Emma de Zanger en haar familie een presentatie over het werk van Stichting Diwa, bij haar thuis in Maassluis. Ze combineerde het met haar verjaardag en er waren ongeveer 20 gasten, veelal vrouwen. Voor haar verjaardag vraagde ze een gift, die ze wilde doneren aan het Steenbakkers Onderwijsproject van Stichting Diwa. Op een tafel was een mooi gedecoreerde collectedoos uitgestald, met folders van Diwa. Ik heb verteld over het werk van Diwa aan de hand van een powerpointpresentatie. De gasten waren zeer geïnteresseerd in het Steenbakkers Onderwijsproject.

Emma had voor de gelegenheid Pakistaans en Indiaas gekookt. Er waren wel zeven verschillende gerechten. Alles was verrukkelijk, in het bijzonder haar Gajar Halwa (dessert met melk en wortel): hmmm.

De collecte van die avond bracht totaal 270 euro op! Dat was een mooi initiatief en een succesvolle bijeenkomst, georganiseerd door Emma. Bedankt Emma!

Contactgegevens Stichting Diwa

Stichting Diwa
Coolhaven 148a
3024 AL Rotterdam

telefoon: +31 (0)6 412 846 89
kvk: 244 82441
bankrekening: 157 078 493
IBAN code: NL79 RABO 0157 0784 93
SWIFT/BIC code: RABONL2U

Stichting Diwa heeft een ANBI-status. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belastingen.

e-mail: info@stichtingdiwa.nl
website: www.stichtingdiwa.nl

Talen