Diwa Nieuwsbrief 10

Augustus 2016

Met deze tiende nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de voortgang van Diwa's onderwijs projecten in Pakistan onze donor- en bewustwordingsactiviteiten in Nederland.

Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest in Pakistan, die ook een ingrijpende invloed hebben gehad op ons Steenbakkers Educatie Project. Dit jaar zijn we begonnen met een nieuw Skills Training Center (centrum voor vaktraining) in de Christelijke wijk Francisabad in Gujranwala.

Begin dit jaar is de Pakistaanse overheid landelijk begonnen met een programma tegen kinderarbeid. Kinderarbeid is nu verboden op straffe van een zware boete. Alle kinderen, ook de steenbakkerskinderen, krijgen de kans om naar een officiële overheidsschool te gaan.

Dat is geweldig nieuws, maar het heeft ook consequenties gehad voor onze kleine schooltjes bij de steenfabrieken. Doordat de kinderen nu naar een reguliere overheidsschool gaan, staan de schooltjes bij de fabrieken leeg. De actieve rol van onze partnerorganisatie PSTA is nu veel kleiner en beperkt zich hoofdzakelijk tot een adviserende rol bij de overheid.

De cursussen die vlakbij de steenfabriek in een van de opgeknapte schooltjes werden gegeven bestaan nog steeds. De tailoring course en de beautician course waren succesvol en draaien nu geheel zelfstandig. De cursussen worden alleen niet meer gegeven in het schooltje, maar in twee ruimtes die de onderwijzers zelf ter beschikking hebben gesteld. Met het wegvallen van de zichtbare aanwezigheid van PSTA, is ook het gebruik van de schooltjes voor andere doeleinden dan basisonderwijs moeilijk geworden. Dit vanwege de delicate, moeizame verhouding met de eigenaars van de steenfabrieken.

Stichting Diwa heeft samen met PSTA nagedacht over hoe het Vaktraining Programma zou kunnen worden voortgezet. Het idee is ontstaan om een nieuw Skills Training Center te beginnen in Francisabad, net buiten het gebied van de steenbakkerijen. Francisabad is de grootste nederzetting van overwegend arme Christenen in Gujranwala en er ontbreken nog initiatieven voor Skills Training.

Stichting Diwa is bezig met het oprichten van een comité uit de lokale bevolking, en wil die begeleiden zodat deze over een jaar het Skills Training Center zonder hulp van PSTA, zelfstandig kan begeleiden. Er zijn hiervoor al contacten geweest met de lokale bevolking en met de lokale kerk.

Het is stimulerend en opbeurend om te zien dat het idee voor het Skills Training Center leeft. De mensen zijn erg gemotiveerd om er samen iets moois van te maken!

Het zijn moeilijke tijden, met name voor de Christenen in Pakistan. Veel mensen zoeken mogelijkheden om het land te ontvluchten. Lees hierover in een bijdrage van Rahila, die in Engeland woont.

Tot slot wil ik je van harte uitnodigen om peren te plukken, op het Brabantse platteland bij Elbert van Vulpen! Een deel van de opbrengst zal gaan naar Stichting Diwa. Vergeet niet de uitnodiging te lezen, onderaan de nieuwsbrief.

Jan Dirk Schouten, secretaris

Nieuw Skills Training Center (centrum voor vaktraining)

Na positieve ervaringen met vaktrainingen voor jong-volwassen, is Stichting Diwa per 1 augustus 2016 een nieuw Skills Training Center gestart in Francisabad, Gujranwala.


Opening en start van het Skills Training Center in Francisabad

Stichting Diwa heeft samen met de lokale gemeenschap en met de lokale kerk, een plek gevonden voor het vaktrainingscentrum. Het project zal worden aangestuurd door een lokaal bestuur, begeleid door Stichting Diwa.

Voor het nieuwe Skills Training Center is voor Francisabad gekozen. In Francisabad is 99% van de bevolking christelijk. Het is de grootste christelijke plaats in Gujranwala. De meerderheid van de mensen zijn arm en werken in fabrieken, als steenbakkers, als straatvegers of als winkelier. Er zijn veel scholen in de omgeving, maar er is geen enkel centrum voor vaktraining. De bevolking is erg blij met het nieuwe centrum. Ze willen graag hun schouders onder dit initiatief zetten, om het tot een succes te maken. Vrouwen en meisjes zien er naar uit om mee te doen aan de training voor naaister of voor schoonheidsspecialist.


praktijkcursus schoonheidsspecialiste

De vier trainingen die aangeboden worden, leiden op tot: naaister, schoonheidsspecialist, elektricien en computerspecialist. Per training zijn er maximaal 15 deelnemers per keer. De trainingen duren 3 maanden. Elke 3 maanden start er dus een nieuwe groep met cursisten. Aan het einde van 2017 zullen er 240 mensen zijn getraind.

De doelgroep bestaat uit (jonge) mannen en vrouwen, die gemotiveerd zijn om een vak te leren en die hier ook iets mee willen gaan doen. In het bijzonder komen (huis-)vrouwen en meisjes in aanmerking.


zelfgemaakt!

Daarnaast willen we van het Skills Training Centre ook een plaats maken waar de gemeenschap kan samenkomen en waar zij een platform heeft om gedachten uit te wisselen. Zo denken we aan het organiseren van avonden voor vrouwen. Deze bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld dienen om informatie te verschaffen over gezondheidszorg en hygiëne, gezinsplanning, etc. Stichting Diwa zal de bijeenkomsten monitoren.

Samengevat, het plan is om een uniek centrum voor vaktraining neer te zetten, waar vooral vrouwen van zullen profiteren. Zij zullen een vak leren, waarmee zij hun levensomstandigheden in economische zin kunnen verbeteren. Maar daarnaast zullen zij ook getraind worden op allerlei gebieden, zodat zij sociaal sterker worden en meer bewust zijn van hun rechten in de door mannen gedomineerde Pakistaanse maatschappij.

Steenbakkers onderwijsproject 2011-2015

Het steenbakkers onderwijsproject is gestart in 2011, samen met PSTA (Pak Swedish Teacher Association), een lokale partner in Pakistan. Het belangrijkste doel van het project was, om kinderen van steenbakkers onderwijs te geven, door hen te leren lezen en schrijven.

Het project is uitgevoerd gedurende de afgelopen 5 jaar. PSTA heeft ouder commissies samengesteld en heeft hen getraind, o.a. om de schooltjes te monitoren. Het project kende een efficiënte aanpak. De eigenaren van de steenfabrieken stelden grond ter beschikking voor de schooltjes en Stichting Diwa financierde het onderwijs met schoolboeken, uniforms, salarissen voor de leraren en trainingen voor de leraren. Bij sommige steenfabrieken was het moeilijk, omdat eigenaren niet wilden meewerken aan onderwijs voor de arbeiders en hun kinderen.

Na een lange strijd door organisaties die zich inzetten voor de rechten van arbeiders, is kinderarbeid nu in Pakistan verboden, in het bijzonder in de provincie Punjab.

Huidige situatie van de steenfabrieken en consequenties voor het Steenbakkers onderwijsproject

Begin dit jaar is de regering van de Punjab in Pakistan begonnen met het nemen van sterke maatregelen tegen de kinderarbeid in steenfabrieken met de implementatie van de Punjab Government’s Ordinance 2016 for Child Labor in Brick Kilns.

De wet moet het uitroeien van kinderarbeid te waarborgen, maar ook de wet met betrekking tot de artikel 25-A van de grondwet van Pakistan, ten aanzien van de leerplicht voor kinderen (zelfs bij de steenovens) afdwingen.

Voor meer informatie, zie ook de volgende links:
http://www.punjablabour.gov.pk/file/The%20Punjab%20Gazette-The%20Punjab%...
https://www.dawn.com/news/1239687/brick-childrens-rights

PSTA heeft de 10 schooltjes bezocht die door Stichting Diwa werden gesteund. 12 families zijn naar andere steenfabrieken verhuisd, in verschillende gebieden van de Punjab. De overige kinderen gaan nu allemaal naar overheidsscholen. Zij hebben allemaal een soort bankpas gekregen, waar de overheid een tegoed op stort van 2000 Rupees per 2 maanden. De overheid geeft 1000 Rupees per kind per maand aan alle kinderen die onderwijs hebben gevolgd op één van de schooltjes die door Diwa zijn gesteund en die nu naar overheidsscholen gaan.

Door de maatregelen van de overheid om kinderarbeid in steenfabrieken vanaf 2016 tegen te gaan, is het voor kinderen niet langer toegestaan om te werken in de steenfabrieken. De overheid voorziet nu in formeel onderwijs voor deze kinderen.

Dit betekent dat de belangrijkste doelstelling van het Steenbakkers onderwijs project is vervuld en dat het project daarom niet langer nodig is. Stichting Diwa is dan ook met het project gestopt.

Migratie toegenomen vanuit Pakistan

Rahila Gill Sultan

Ondanks de 69 jaren van onafhankelijkheid hebben mensen in Pakistan te maken met slechter wordende sociaal economische omstandigheden als gevolg van de instabiele politiek in het land.

In 2015 vermeldden Pakistaanse media dat "het tempo van economische groei gemiddeld boven de 4,5% ligt, maar dat statistieken suggereren dat Pakistan behoort bij de armste landen". De redenen hiervoor zijn het hoge armoede percentage, de lage alfabetiseringsgraad, de slechte infrastructuur, verouderde technologieën, gebrek aan industrie, een groot handelstekort, een slecht gezondheidssysteem en een lage levensstandaard.

Door al deze omstandigheden is er een grote emigratiegolf naar andere landen. In 2015 gingen 1 miljoen arbeidskrachten de grens over, vooral naar landen in het Midden Oosten, om betere banen, betere arbeidsomstandigheden en een betere leefstijl te vinden.

Christenen ervaren moeilijkheden op twee fronten. Zij ontvluchten het land niet alleen vanwege de hierboven genoemde redenen, maar ook door het toegenomen religieuze extremisme en het gebrek aan religieuze vrijheid.

De totale bevolking in Pakistan bestaat uit 192,8 miljoen mensen, waarvan 3,9 miljoen Christenen. Volgens Open Doors Engeland, staan Christenen in Pakistan meer bloot aan geweld dan waar ook ter wereld. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de blasfemiewet. Deze wet wordt vaak misbruikt om persoonlijke vetes te beslechten tegen minderheden, waaronder Christenen.

In de afgelopen 5 jaar vonden vreselijke incidenten plaats, zoals het christelijke echtpaar Shahzad en zijn zwangere vrouw Shame, die in een steenoven werden gegooid en verbrand. Een moeder van vier kinderen, Asia Bibi, zit al zes jaar gevangen. Kerken in Lahore en Peshawar werden gebombardeerd, en het meest recent Nadeem James, die werd beschuldigd van het verzenden van een godslasterlijk gedicht via WhatsApp aan zijn islamitische vriend. Bijna 700 christelijke meisjes en vrouwen worden elk jaar ontvoerd; vaak worden zij verkracht en gedwongen te trouwen met moslim-mannen.

In het algemeen worden christenen in Pakistan geconfronteerd met haat en hebben zij als burger een ongelijke status. Ze worden vaak als minderwaardig beschouwd, in het bijzonder de bewoners van sloppenwijken. Zij worden vaak gepest op school en soms wordt hen zelfs verboden van dezelfde waterfontein gebruik te maken als de andere studenten. Vrouwen werken als huishoudelijke hulp bij moslimhuizen voor lage lonen en banen in de sanitaire dienstverlening worden vaak gereserveerd voor christenen.?Het is dan ook geen wonder dat Pakistaanse christenen vaak asiel zoeken in andere landen. De omstandigheden zijn erger dan ooit tevoren. Er zijn een heleboel Pakistaanse christenen in Thailand, Sri Lanka, Maleisië, het Verenigd Koninkrijk en in Europa. Veel organisaties werken om hen te helpen en te ondersteunen. Echter, ook als individu kan veel worden gedaan voor onze medechristenen c.q. asielzoekers. Wij kunnen hen bemoedigen en moreel ondersteunen. Vooral ook ons gebed kan helpen om de omstandigheden in hun leven te keren, zodat zij een veilige haven zullen vinden voor het vervolg van hun levensreis.

Uitnodiging peren plukken

Graag nodigen we iedereen uit om met ons peren te komen plukken op het mooie Brabantse platteland, bij de familie Van Vulpen.

De perenpluk is een vervolg op de succesvolle perenpluk van de nazomer van 2013. Dat was erg leuk en goed verzorgd met lekkere hapjes en drankjes verzorgd door de familie Van Vulpen. Voor kinderen is het ook erg leuk, er is volop ruimte om te spelen.

De perenpluk is op zaterdag 24 september, en begint om 11:00 uur 's ochtends met taart en koffie. Rond een uur of vijf stoppen we en eten we een hapje.

Een deel van de opbrengst zal ten gunste komen aan het Steenbakkers Onderwijsproject van Stichting Diwa.

Laat ons even weten als je meedoet (telefoon: 06 412 846 89/ of mail info@stichtingdiwa.nl).

Het adres van de perenpluk is:
fam. E.J. van Vulpen, Engelsestoof 3, 4261 RA Wijk en Aalburg

Talen