Diwa Nieuwsbrief 3

Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van Stichting Diwa. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van onze activiteiten.

Stand van zaken

door Jan Dirk Schouten

Dit jaar heeft Stichting Diwa al veel bereikt! We zijn erg blij te melden dat vanaf begin maart dit jaar 10 Diwa scholen zijn opgestart op locaties van Steenfabrieken in Gujranwala in Pakistan. We zijn erg dankbaar voor onze donoren die ons project financieel ondersteunen.
Zomeravondconcert

We krijgen ook positieve reacties van mensen en organisaties in Nederland. Avanta Reizen, een reisbureau, verzamelde ongeveer 1800 euro voor het Steenbakkersproject tijdens reizen rond de wereld. We vragen niet alleen geld van onze donoren, we willen ze ook graag iets teruggeven.

In dit kader organiseerde Diwa een zomeravondconcert in de prachtige tuin van de Zweedse Kerk in Rotterdam die ons belangeloos ter beschikking was gesteld. Het was een mooie avond. Onder het genot van Pakistaanse hapjes konden we luisteren naar de verstilde klanken van bansuris (bamboe fluiten) en tabla.

In de Scots International Church Rotterdam hebben we in juni een presentatie gehouden tijdens de dienst en zijn er daarna verschillende collectes geweest voor het Steenbakkersproject. Tijdens deze dienst hebben we met zo'n 15 Pakistaanse vrienden, Pakistaanse liedjes gezongen, samen met de gemeente. Daarna werden we uitgenodigd voor een picknick in het Euromastpark, georganiseerd door de Kerk.

Tijdens de opening van het seizoen van de Lutherse Kerk in Rotterdam hebben we ook een presentatie gehouden. Na de dienst serveerden we in de tuin, Pakistaanse hapjes en drankjes. Het was een mooie dag en iedereen genoot in de tuin. De opbrengst van de collecte was bestemd voor het Steenbakkersproject. Het bedrag werd door de kerk verdubbeld ten gunste van de Steenbakkers.

In deze nieuwsbrief vindt u een artikel over de verschillenden activiteiten voor de Steenbakkers in Pakistan en een verslag van het Diwa Zomeravondconcert en onze actie bij Avanta. In 'Het gezicht achter Diwa'steld Jaco zich voor. Hij is één van onze bestuursleden en penningmeester en verteld over zichzelf en zijn ervaringen met Diwa.

Verder de aankondiging van onze eerste Indiase Kookcursus! Ook is Stichting Diwa van plan dit jaar opnieuw een Pre X-mas Pakistan Party te houden, meer nieuws hierover ontvangt u binnenkort.

Brick Kiln Workers Education Project

door Shahlla Gill

Begin dit jaar heeft Stichting Diwa tien basisschooltjes opgericht in Gujranwala. De meeste van deze scholen (6) zijn opgericht in Rahwali area, een gebied met meer dan 100 steenfabrieken.

Er is veel belangstelling en de reacties van ouders en de kinderen zijn erg enthousiast. Voor de komende jaren willen we de scholen blijven ondersteunen, totdat ze zelfstandig kunnen draaien, met behulp van kleine ouderbijdragen en mogelijk ook erkenning en ondersteuning door de lokale overheid.

Op dit moment studeren er 415 jongens en meisjes (ongeveer 35-45 per school) op de schooltjes. De kinderen krijgen een officieel diploma na drie en een half jaar en kunnen dan lezen en schrijven. Door de kinderen te leren lezen en schrijven en rekenen krijgen ze meer eigenwaarde, zijn ze weerbaarder en hebben meer kansen op beter werk.


Doordat de schooltjes vlakbij de steenfabriek zijn, krijgen steenbakkerskinderen toch de mogelijkheid om naar school te gaan en tegelijkertijd te blijven participeren in het werk en het huishouden.
Het programma dat in samenwerking met een lokale partnerorganisatie is opgezet omvat het trainen van leraren en leraressen, het voorzien van locaties voor de scholen, het voorzien in studiemateriaal, uniformen, tafels en banken en het oprichten van oudercommissies. Deze oudercommissies zorgen ervoor dat de kinderen naar school blijven gaan en dat iedereen op tijd zijn kleine eigen bijdrage betaalt.


We hebben ondersteuning aangevraagd bij Wilde Ganzen en we zijn er trots op dat we in samenwerking met hen inmiddels 15.000 euro hebben opgehaald, het geld dat we nodig hebben voor het oprichten van de scholen en voor de kosten van het eerste jaar van het onderwijs. Hiervoor is per jaar ongeveer 9.000 euro nodig. Hiervan worden de salarissen en trainingen van de onderwijzers betaald en nieuwe boeken en uniformen. Graag zouden we ook extra activiteiten willen organiseren, zoals schoolreisjes voor de kinderen en het schilderen van de klaslokalen.

Diwa Zomeravondconcert

door Jos Smeets

In de sprookjesachtige tuin van de Zweedse Kerk in Rotterdam was op 12 augustus het zomerconcert van Stichting Diwa. Drie muzikanten (2 op bansuri - Indiase fluit -, en 1 op tabla) verzorgden een sfeervolle en intieme muzikale avond voor de tientallen aanwezige gasten.

Voorafgaand was er nog een kort praatje over de stand van zaken bij Diwa, en een inleiding op de muziek die we gingen horen. Smakelijke Pakistaanse hapjes en drankjes waren ook verkrijgbaar.

Na afloop kon iedereen nog even napraten in de met kaarsen en fakkels verlichte tuin. Iedereen was het er wel over eens dat de muziek en de omgeving waarin die klonk mooi bij elkaar pasten.

Met dit tweede concert met Pakistaans-Indiase muziek lijkt Diwa een mooie traditie te zijn begonnen.

Actie Avanta

door Karin Kreijkes

In deze nieuwsbrief willen we ook graag vermelden dat Stichting Diwa een mooi bedrag heeft ontvangen van de deelnemers die dit voorjaar en deze zomer met Avanta Wereldreizen (www.avantareizen.nl) op reis zijn geweest. Reisleiders en reizigers hebben de stichting een warm hart toegedragen en hebben met elkaar door middel van collectes tijdens de reizen en op de reünies het mooie bedrag van €1800,- bijeengebracht.

Hiervoor allemaal hartelijk dank! Behalve een financiële bijdrage kon Diwa op deze manier ook haar naamsbekendheid vergroten. We hopen natuurlijk dat hierdoor blijvende vriendschap is ontstaan.

Het gezicht achter Diwa (2)

Mijn naam is Jaco Groenewoud, ik ben penningmeester van Stichting Diwa. Ik ben getrouwd met Lydia en binnenkort verwachten we ons eerste kind.
Niet alleen bij Diwa, maar ook in mijn beroep houd ik mij met de financiële kant van dingen bezig. Ik werk namelijk bij het ministerie van Financiën. Daarnaast ben ik toezichthouder bij een aantal pensioenfondsen. Leuk en boeiend werk, zeker nu, tijdens de Europese financiële crisis. Ik denk dat ik een van de weinige Nederlanders ben die juist méér werk heeft als gevolg van de crisis.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om naar het filmhuis te gaan of een mooi (klassiek) concert te bezoeken. Mahler door het Concertgebouworkest of Bruckner door het Rotterdams Philharmonisch: dat moet je een keer gehoord hebben. In de zomer maak ik graag een wandeling in de bergen. Tot nu toe ben ik niet verder gekomen dan de Europese bergen, maar wie weet komt het nog eens van een wandeling tussen de Pakistaanse toppen.

Als penningmeester van Diwa let ik er op dat het geld dat u geeft goed terecht komt. Ik denk dat dit tot nu toe heel goed lukt. Omdat stichting Diwa voor 100% met vrijwilligers werkt, zijn er weinig kosten. Het overgrote deel van de donaties kan aan de doelstelling van de stichting worden besteed. In het eerste jaar is het al gelukt om genoeg geld te verzamelen om - met de hulp van Wilde Ganzen en in samenwerking met de partnerorganisatie PSTA - het eerste project van start te laten gaan.

Het is geweldig dat op dit moment al zo’n 400 kinderen basisonderwijs ontvangen. Leren lezen en schrijven is voor deze mensen het instrument om de vicieuze cirkel van afhankelijkheid en uitbuiting te doorbreken. Bij een goed financieel beleid hoort ook een duidelijke verantwoording achteraf. Binnenkort kun u daarom op de website het jaarverslag 2010 vinden. Dan kunt u precies napluizen hoe uw donaties zijn besteed. Ik hoop dat u in de toekomst wilt (blijven) bijdragen aan het werk van stichting Diwa, zodat we nieuwe projecten in Pakistan kunnen opzetten.

Indiase Kookcursus

Op zaterdag, 19 november wordt er een Indiase Kookcursus gehouden ten huize van familie Schouten, Hoofdveld 41, 4266 EC Eethen.

Deze cursus zal worden geleid door een ervaren Indiase dame die ons meer zal vertellen over de achtergronden van de Indiase keuken en ons verschillende Indiase gerechten zal demonstreren. Daarna is er een gezamenlijk diner met de participanten.

Er is alleen plaats voor 10 deelnemers, dus wees snel! Mail om op te geven naar info@stichtingdiwa.nl of bel 06 412 846 89. Deze cursus kost 45 euro per persoon. Het bedrag (behalve de kosten van de ingrediënten) komt ten gunste van Stichting Diwa.

Pre X-mas Party

Er is nu ook een datum voor Pre X-mas party. U kunt 16 december in uw agenda noteren. Het feest is in de Scots International Church in Rotterdam. Meer informatie volgt nog.

Talen