Nieuwsbrief 11, Stichting Diwa

December 2017
Met deze elfde nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de voortgang van Diwa's onderwijs projecten in Pakistan. Dit jaar zijn we doorgegaan met de activiteiten te ondersteunen van het Centrum voor Vaktraining in Francisabad. Het is een centrum dat samen met lokale bewoners uit Francisabad is opgezet. Inmiddels bestaat het team in Pakistan uit een kleine groep gemotiveerde en deskundige medewerkers en leraren. We ondersteunen het lokale team in het opzetten van een eigen Pakistaanse Stichting in Pakistan. In de nieuwsbrief kunt u meer lezen hierover en over de activiteiten van het Vaktrainingscentrum. De trainingen voor schoonheidsspecialiste en voor kleermaker zijn een succes. De cursussen zijn in trek bij veel meisjes. Ze leren er een vak en tegelijkertijd is het centrum voor hen een plek van ontmoeting. De mensen in Francisabad zijn overwegend Christen en behoren daarmee tot een minderheid in Pakistan, waar 97% van de bevolking Moslim is. Veel mensen uit Francisabad zijn arm en hebben vaak eenvoudige, slecht betaalde baantjes. De meisjes uit deze gezinnen hebben het moeilijk. Shahlla, de projectcoördinator van Stichting Diwa sprak met hen, lees de verhalen van de studenten. In het nieuwe jaar willen we graag doorgaan met onze trainingen voor kleermakers en schoonheidsspecialisten. In overleg met het team in Francisabad willen we een aantal naaimachines upgraden en investeren in een grote naaitafel. Verder willen we investeren in extra materiaal voor de training voor schoonheidsspecialiste. Daarnaast willen we het netwerk van het vaktrainingscentrum gebruiken voor ondersteunende activiteiten op het gebied van gezondheid en hygiëne. Uw hulp kunnen we daarbij goed gebruiken. Aan het einde van dit jaar willen we u graag hartelijk bedankten voor uw meeleven en bijdragen voor ons werk in Pakistan. Jan Dirk Schouten, secretaris

Update activiteiten Centrum voor Vaktraining Francisabad

Door Shahlla Gill

Registratie van de stichting in Pakistan

Stichting Diwa ondersteunt de registratie van een lokale stichting "Diwa Welfare Foundation" in Pakistan. Het registratieproces is bijna gereed. Het wordt een volledig onafhankelijke stichting, opgezet door mensen uit de lokale gemeenschap van Francisabad. De mensen van het regionale overheidskantoor voor sociaal welzijn in Gujranwala hebben het project tijdens het registratieproces bezocht en waren enthousiast over het programma van de Diwa Welfare Foundation.

Centrum voor Vaktraining, een update

Het vaktrainingssproject was vanaf het begin een succes. Meisjes en vrouwen zijn erg geïnteresseerd en gemotiveerd. Op dit moment hebben we tweede batch voor kleermakers en schoonheidsspecialisten. Tijdens de eerste batch hebben 22 meiden hun training afgerond voor kleermaker of schoonheidsspecialist. Op dit moment nemen 35 meiden deel aan de tweede batch. Elke cursus had aanvankelijk de duur van drie maanden. Tijdens de implementatie van eerdere cursussen realiseerden we ons dat drie maanden duur niet voldoende is om het vak van kleermaker of schoonheidsspecialist goed te leren. Daarom hebben we de cursusduur tot zes maanden verhoogd. De studenten hebben nu meer tijd om te oefenen tijdens de les en op de lesstof kan dieper worden ingegaan. De eerste drie maanden leren ze meer basics zoals kennis van naaimachine, naaien en snijden. In de volgende drie maanden leren ze meer vaardigheden, zoals het ontwerpen en stichten van de eindproducten.

Training Boekhouden

Samen met de cursussen biedt Stichting Diwa ook trainingen over boekhouding, verkoop en marketing. Er is een professionele trainer die daarin lesgeeft. Het doel van deze training is om de studenten te voorzien van basisvaardigheden die ze nodig hebben om hun eigen bedrijf professioneel op te zetten.

Actie: Paasmarkt

Projectleiders in Pakistan hebben een week voor Pasen een Paasmarkt georganiseerd in een lokale kerk. Het werk van studenten werd te koop aangeboden. Deze actie was een praktische oefening om de leerlingen te leren over verkoop en marketing, de prijs van het product te bepalen en de winst en het verlies te berekenen. Van elke verkochte jurk ging een deel van de winst naar de student die de jurk had gemaakt.

Lezen en schrijven voor volwassenen

Stichting Diwa biedt ook een cursus lezen en schrijven voor volwassenen. Op dit moment hebben we een groep vrouwen en meiden. In deze groep komen ook jonge meisjes van 10-14 jaar oud. Ze willen graag leren, maar hun ouders sturen ze niet naar formele scholen. Daarom is dit een kans voor hen om te leren lezen en schrijven.

Bewustwordingscampagne

In maart 2017 heeft het projectteam in Franciscabad een campagne georganiseerd voor meer bewustwording op het gebied van gezondheid en hygiëne. Het team heeft ontmoetingen georganiseerd met bewoners van Francisabad om informatie over malariapreventie, poliovaccinatie en onreinheid van de huizen en straten te delen. In 2018 willen we opnieuw een campagne organiseren, samen met een medisch deskundige. Hierbij is het ook mogelijk een gratis consult te krijgen en basismedicatie voor met name vrouwen en kinderen.

Verhalen van studenten

De situatie waarin veel meisjes moeten leven in Pakistan is voor ons vaak moeilijk voor te stellen. Hieronder de verhalen van twee meisjes die meedoen met de cursussen kleermaker en schoonheidsspecialist. De namen zijn vanwege de privacy gefingeerd. Saima Saleem is 20 jaar oud. Ze heeft 6 broers en zussen. Haar vader werkt als boerenknecht en moeder is een huisvrouw. Ze heeft op de basisschool gezeten, maar kon daarna niet doorgaan met een opleiding. Haar ouders laten het haar niet toe om naar school te gaan voor verder onderwijs. Voor hen is meisjesonderwijs niet belangrijk. Ze moet thuisblijven om het huishouden te leren. Samina hoorde van haar buren over de kleermakerscursus en met de toestemming van haar ouders volgt ze nu de cursus kleding-maken. Volgens haar kan ze deze vaardigheden gebruiken om haar ouders financieel te helpen en ook na haar huwelijk zal dit zeer behulpzaam zijn om haar gezin financieel te ondersteunen. Gushbacht Nazir is 21 jaar oud en is een van de studenten voor de training voor Schoonheidsspecialiste. Ze heeft het basisschoolonderwijs gevolgd, maar kon daarna, vanwege financiële problemen niet naar de middelbare school. Haar ouders konden haar schooluitgaven niet betalen. Ze hoorde van deze cursus van haar kerk. Ze vindt deze cursus heel erg leuk. Na afloop van deze cursus heeft ze een plan om haar eigen schoonheids-salon in Francisabad te starten. Ze droomde er altijd al van om schoonheidsvaardigheden te leren, maar er waren geen mogelijkheid in haar buurt. Ver reizen voor onderwijs is voor haar niet mogelijk, omdat dat te veel geld kost. Volgens haar is dit trainingscentrum een ??goede gelegenheid voor haarzelf en voor andere meiden in Francisabad om hun dromen te vervullen.

Talen